Jan Werich

      "Kdo víno má a nepije,
       kdo hrozny má a nejí je,
       kdo ženu má a nelíbá,
       kdo zábavě se vyhýbá,
       na toho vemte bič a hůl,
       to není člověk, to je vůl."
                        Jan Werich

 Žádné články nenalezeny!